Sprzt Laboratoryjny

  Autoklaw
  Aparatura do Destylacji
  Boks Termostatyczny
  Chodziarka Laboratoryjna
  Cieplarka Laboratoryjna
  Demineralizator
  Ekstraktor Laboratoryjny
  Homogenizator Laboratoryjny
  Inkubator Laboratoryjny
  Koyska Laboratoryjna
  Komora Bada Cieplnych
  Komora Klimatyczna
  Konduktometr
  Lampa Bakteriobjcza
  ania Laboratoryjna
  Licznik Kolonii Bakterii
  Mieszado Laboratoryjne
  Mikroskop Laboratoryjny
  Mineralizator Laboratoryjny
  Myjka Ultradwikowa
  Parawan
  PH-metr
  Pipeta
  Pompa Perystaltyczna
  Pompa Prniowa
  Przyrzd Wielofunkcyjny
  Sterylizator
  Suszarka Laboratoryjna
  Szafa Termostatyczna
  Taboret
  Tlenomierz
  Waga Laboratoryjna
  Wirwka Laboratoryjna
  Wytrzsarka Laboratoryjna
  Zamraarka Laboratoryjna

POWIADOMIENIE O PROMOCJACH

Jeli chcesz by na bieco informowany o aktualnych promocjach i najnowszych produktach dodaj swj email:

  SPRZT LABORATORYJNY - OFERTA

IDentyfikator Oferty: WGILAB-RDW-497
Nazwa: Waga analityczna AS 220.R2

Waga analityczna AS 220.R2System Auto-Cal jest narzdziem kontrolno-korygujcym, ktre pozwala na dokadne waenie niezalenie od zmian temperatury, usytuowania wagi czy zmieniajcych si warunkw otoczenia. Dziki niemu wagi serii R oferuj dokadno pomiarw w kadych warunkach.

System monolityczny zapewnia wiksz precyzj i powtarzalno waenia dziki unifikacji elementw konstrukcyjnych wagi. Zastosowanie takiego rozwizania wpywa pozytywnie na jako pracy wagi.

Szeroki zakres temperatury pracy to brak koniecznoci cigej kontroli i regulacji temperatury panujcej w pomieszczeniu, majcej wpyw na stabilno pracy wagi.

Nowy poziom odpornoci komory waenia na podmuchy powietrza pozytywnie wpywa na dokadno pomiarw wagi. Ponadto zwikszona zostaa odporno na zalanie.

Wymiana danych w ramach systemu odbywa si dwukierunkowo za pomoc szybkiego zcza USB. Nowe wagi pozwalaj importowa i eksportowa bazy danych wykorzystujc zewntrzne noniki Pendrive.

Bezporedni dostp do funkcji i baz danych jest moliwy z poziomu przyciskw klawiatury.
Database - bezporedni dostp do baz danych
Function - bezporedni dostp do podstawowych funkcji
F1 do F4 - programowalne klawisze funkcyjne oraz klawisze nawigacyjne menu.

Dziki zastosowaniu dwch portw USB (typ A i B) oraz technologii WiFi wymiana danych pomidzy urzdzeniami staa si jeszcze atwiejsza.
W nowych wagach serii R system informacji oparto o 5 baz danych, ktre umoliwiaj prac wielu uytkownikw z baz wielu towarw, a zbierane w bazie waenia mona poddawa dalszej analizie:

- uytkownikw (do 10 uytkownikw),
- towarw (do 1000 towarw),
- wae (do 1000 wae),
- tar (do 10 tar),
- pami ALIBI (do 100 000 wae)

Nowy wywietlacz LCD z powikszonymi cyframi pozwala na czytelniejsz prezentacj wyniku waenia.

W nowych wagach serii R wprowadzono moliwo implementacji dowolnych jzykw bazujcych na alfabecie aciskim.

Zastosowanie piktogramw zwikszyo przejrzysto odczytu oraz umoliwia intuicyjny odczyt ustawie wagi. Nowe wagi serii R za pomoc piktogramw sygnalizuj uruchomiony mod pracy, poczenie z komputerem, poziom naadowania baterii, funkcje wagowe oraz serwisowe. Rozszerzono take ilo wywietlanych jednostek wagowych.

Nowa linia informacyjna pozwala na wywietlanie dodatkowych komunikatw i informacji, np. nazwa towaru czy warto tary.

Dostp do informacji majcych szczegln warto jest moliwy po zalogowaniu uytkownika. Zakres dostpu ustalany jest z poziomu administratora.

Zastosowana pami ALIBI jest obszarem bezpieczestwa danych i pozwala na zapis do 100 tysicy rekordw wae. Daje to bezpieczestwo cigoci gromadzenia danych w dugim okresie czasu.

Raporty z procesw oraz wae czstkowych mona przesya za pomoc interfejsu USB celem archiwizacji do urzdze zewntrznych. Mona rwnie w ten sposb sprawowa kontrol nad wykonywan prac.
Za pomoc interfejsu USB mona rwnie przywraca dane czy kopiowa ustawienia midzy wagami.

W nowych wagach serii R raporty z wae zostay podzielone na 3 konfigurowalne sekcje, z ktrych kad mona dowolnie konfigurowa pod wzgldem zawartoci.

Wagi serii R wsppracuj z drukarkami obsugujcymi standard PCL. Drukarki podczone s z wagami przez port USB.

Wydruki wag serii R mog by wysyane bezporednio do programw Pomiar Win i RADKEY, co uatwi ich pniejsz analiz. Przesyanie pomiarw z wagi moe by realizowane poprzez interfejs WiFi lub USB,
w zalenoci od potrzeb.

Dane techniczne:
Obcienie maksymalne: 220 g
Obcienie minimalne: 10 mg
Dokadno odczytu: 0,1 mg
Zakres tary: -220 g
Powtarzalno: 0,1 mg
Liniowo: ±0,2 mg
Wymiar szalki: ø 85 mm
Dryft czuoci: 1 ppm/C w temperaturze +15 - +35 C
Temperatura pracy: +10 - +40C
Zasilanie: 12 16 V DC / 250 mA (350 mA dla wag z WiFi)
Kalibracja: wewntrzna (automatyczna)
Wywietlacz: graficzny z podwietleniem
Interfejs: 2RS 232, USB-A, USB-B, WiFi (opcja za dopat)


Okres gwarancji: 24 miesicy

Cena: Zӯ ZAPYTANIE OFERTOWE (e-mail: laboratoryjny@adverti.pl
lub fax 42 633-81-63) - Prosimy o podanie danych adresowych firmy, osoby kontaktowej, numer telefonu i sprzt ktrym s Pastwo zainteresowani. Postaramy si zaproponowa Pastwu najkorzystniejsze warunki zakupu.
POLECAMY

sprzt laboratoryjny

Bld po-czenia z baz danych.x