Sprzęt Laboratoryjny

  Autoklaw
  Aparatura do Destylacji
  Boks Termostatyczny
  Chłodziarka Laboratoryjna
  Cieplarka Laboratoryjna
  Demineralizator
  Ekstraktor Laboratoryjny
  Homogenizator Laboratoryjny
  Inkubator Laboratoryjny
  Kołyska Laboratoryjna
  Komora Badań Cieplnych
  Komora Klimatyczna
  Konduktometr
  Lampa Bakteriobójcza
  Łaźnia Laboratoryjna
  Licznik Kolonii Bakterii
  Mieszadło Laboratoryjne
  Mikroskop Laboratoryjny
  Mineralizator Laboratoryjny
  Myjka Ultradźwiękowa
  Parawan
  PH-metr
  Pipeta
  Pompa Perystaltyczna
  Pompa Próżniowa
  Przyrząd Wielofunkcyjny
  Sterylizator
  Suszarka Laboratoryjna
  Szafa Termostatyczna
  Taboret
  Tlenomierz
  Waga Laboratoryjna
  Wirówka Laboratoryjna
  Wytrząsarka Laboratoryjna
  Zamrażarka Laboratoryjna

POWIADOMIENIE O PROMOCJACH

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych promocjach i najnowszych produktach dodaj swój email:

  SPRZĘT LABORATORYJNY - OFERTA

IDentyfikator Oferty: PRZFUN-ETR-022
Nazwa: Wielofunkcyjny przyrząd komputerowy CX-701

Wielofunkcyjny przyrząd komputerowy CX-701CX-701 to wielofunkcyjny przyrząd do pomiaru pH, stężenia jonów, potencjału redox, konduktancji, tlenu rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego, temperatury oaz umożliwia półautomatyczne miareczkowanie. Stosowany w laboratorium lub w terenie.

Podstawowe cechy przyrządu to:
- Zasilanie akumulatorowe umożliwia ciągłą pracę w terenie od 8 do 15 godzin (w zależności od wybranych funkcji pomiarowych i ustawienia jaskrawości wyświetlacza).
- Istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru pięciu mierzonych wielkości z obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej, funkcja wybrana jako główna może być wyświetlana również w formie graficznej.
- Izolowane wejścia pomiaru pH , jonów i temperatury od wejść tlenu i przewodności.
- Dodatkowa informacja w formie okienek oraz komunikatów głosowych.
- Pamiętanie daty przyszłej kalibracji.

W funkcji pomiaru pH:
- Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
- Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
- Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
- Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca ich szybką wymianę.
- Automatyczna ocena stanu elektrody.
- W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.

W funkcji pomiaru przewodności:
- Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek (w zależności od zastosowanego czujnika przewodności).
- 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
- Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
- Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
- Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy.
- Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
- Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
- Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0.2 do 1.0.
- Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek) za pomocą specjalnego czujnika- OPCJA za dopłatą.

W funkcji pomiaru jonów:
- Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC.
- Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu.
- Automatyczne przeliczanie jednostek np. z mol/l na mg/l.
- Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców.
- Możliwość jednoczesnego pomiaru jonów i pH.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu:
- Pomiar ciśnienia atmosferycznego z automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l.
- Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.

W funkcji pomiaru napięcia:
- Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
- Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego Vref.

W funkcji miareczkowania:
- Miareczkowanie potencjometryczne, konduktometryczne oraz kalorymetryczne z automatycznym wyznaczaniem wartości znaczących.
- Obsługa polega na wprowadzeniu objętości titranta.
- Wyniki miareczkowania przedstawiane w postaci serii z wyróżnieniem wartości znaczących.

Inne cechy:
- Pamiętane wyniki zbierane na karcie SD 2 GB.
- Zapamiętywanie wyników pomiarów wszystkich jednocześnie mierzonych funkcji.
- Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
- Skalowanie wykresów zarówno podczas obserwacji ciągłej jak i podczas analizy zebranych wyników, funkcja lupy.
- Możliwość przeniesienia zebranych wyników pomiaru z karty SD do komputera w celu ich dalszego opracowania.
- Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
- Funkcja zegara z kalendarzem.
- Zasilanie przez zasilacz 15V.
- Przyrząd spełnia wymogi GLP.
- CX-701 otrzymał dwa złote medale na targach EUROLAB 2009

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 280x262x94/38mm
Masa: 1,7kg

Funkcja pH:
- zakres:-2.000-16.000pH
- dokładność:+/-0.001 pH
- kompensacja temp.:-5 ÷ 110oC

Funkcja mV:
- zakres:+/-2000 mV
- dokładność:+/-0.1mV

Funkcja Jon (pX, M/l, g/l):

- zakres:
-2-16pX
0-100 M/l
0-1000 g/l
0-1000000 ppm
- dokładność:
+/-0.002 pX
+/-0.25%
- kompensacja temp.:-5 ÷ 110 °C
- impedancja wejściowa: 10 do potęgi 12 [Om]

Funkcja O2 (%, mg/l):
- zakres:
600 %
60 mg/l
- dokładność: +/-1%
- kompensacja temperatury:0 ÷ 40C


Funkcja temperatury (C,F,K):
- zakres:
-200÷200 °C
-328÷392 °F
73÷473 K
- dokładność: +/-0.2 oC*

Funkcja ciśnienia atm. :
- zakres: 800 ÷ 1100hPa
- dokładność: +/-2 hPa


- zakres:
0-1.99 S/cm
0-200g KCl
0-250g NaCl
- dokładność:
+/-0.1%
>20mS/cm +/-0.25%
-Kompensacja temp. -5 - 70oC


Wyposażenie standardowe:
- czujnik temperatury CT2S-121
- karta SD
- czytnik karty
- zasilacz
- program zbierania danych

UWAGA!!! CENA NIE ZAWIERA ELEKTROD!!!!

Okres gwarancji: 24 miesiący

Cena: ZŁÓŻ ZAPYTANIE OFERTOWE (e-mail: laboratoryjny@adverti.pl
lub fax 42 633-81-63) - Prosimy o podanie danych adresowych firmy, osoby kontaktowej, numer telefonu i sprzęt którym są Państwo zainteresowani. Postaramy się zaproponować Państwu najkorzystniejsze warunki zakupu.
POLECAMY

sprzęt laboratoryjny

BlŚd po-Śczenia z bazŚ danych.x