Sprzt Laboratoryjny

  Autoklaw
  Aparatura do Destylacji
  Boks Termostatyczny
  Chodziarka Laboratoryjna
  Cieplarka Laboratoryjna
  Demineralizator
  Ekstraktor Laboratoryjny
  Homogenizator Laboratoryjny
  Inkubator Laboratoryjny
  Koyska Laboratoryjna
  Komora Bada Cieplnych
  Komora Klimatyczna
  Konduktometr
  Lampa Bakteriobjcza
  ania Laboratoryjna
  Licznik Kolonii Bakterii
  Mieszado Laboratoryjne
  Mikroskop Laboratoryjny
  Mineralizator Laboratoryjny
  Myjka Ultradwikowa
  Parawan
  PH-metr
  Pipeta
  Pompa Perystaltyczna
  Pompa Prniowa
  Przyrzd Wielofunkcyjny
  Sterylizator
  Suszarka Laboratoryjna
  Szafa Termostatyczna
  Taboret
  Tlenomierz
  Waga Laboratoryjna
  Wirwka Laboratoryjna
  Wytrzsarka Laboratoryjna
  Zamraarka Laboratoryjna

POWIADOMIENIE O PROMOCJACH

Jeli chcesz by na bieco informowany o aktualnych promocjach i najnowszych produktach dodaj swj email:

  SPRZT LABORATORYJNY - OFERTA

IDentyfikator Oferty: DMRLTR-HDB-033
Nazwa: Demineralizator R5

Demineralizator R5Demineralizator serii R to urzdzenie czce cechy dwch serii: Spring i Doczyszczajcych w jeden system, optymalizujc koszty inwestycji poprzez redukcj wsplnych obszarw konstrukcyjnych. Urzdzenie wytwarza wod ultraczyst speniajc wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wd pierwszego stopnia czystoci oraz FP IX. Urzdzenie te posiada rozbudowan automatyk umoliwiajc monitoring pracy materiaw eksploatacyjnych, archiwizacj danych, indywidualne ustawienie progw alarmowych dla parametrw wody zasilajcej, po odwrconej osmozie oraz ultraczystej, sterowanie funkcj automatycznego pukania moduw membranowych. Systemy zaopatrzone s w szereg zabezpiecze pozwalajcych na komfortow eksploatacj urzdzenia.

Stopnie oczyszczania wody: demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym zou jonowymiennym TOC, lampa UV - 185/254 nm, filtracja na module ultrafiltracyjnym, kapsua mikrofiltracyjna 0,45/0,22 ?m.Informacje oglne:

Zasilanie: woda wodocigowa
Wydajno: 5 l/h
Szybko podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodno < 0,055 uS/cm
TOC < 5 ppb
TOC < 3 ppb*
Bakterie < 1 cfu/ml
Czstki > 0,2um < 1/ml
Endotoksyny < 0,001 EU/ml*
RNazy < 0,01 ng/ml*
DNazy < 4 pg/ul*

*urzdzenie wyposaone w modu ultrafiltracyjny UF oraz modu fotooksydacyjny UV 185/254nm
Parametry techniczne:

System pracuje pod cinieniem wody wodocigowej.
Stopnie oczyszczania wody:

filtracja na filtrach osadowych,
filtracja na filtrach wglowych,
odwrcona osmoza,
demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym zou jonowymiennym TOC,
lampa UV 185/254 nm,
modu ultrafiltracyjny UF,
kapsua mikrofiltracyjna kaskadowa - 0,45/0,2?m.

Praca urzdzenia automatyczna i bezobsugowa.
System wyposaony w pomp recyrkulacyjn.
Ruchomy punkt poboru wody ultraczystej - pierwsza klasa czystoci wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w kapsu mikrofiltracyjn 0,45/0,2?m.
Moliwo instalacji dodatkowego punktu poboru wody oglnolaboratoryjnej - trzecia klasa czystoci wg PN-EN ISO 3696:1999.
Okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomidzy poborami wody.
System zaopatrzony w zbiornik o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy penym zbiorniku.
Maksymalne cinienie robocze: 1 MPa.
Moliwo samodzielnego serwisowania (atwa wymiana materiaw eksploatacyjnych).
System przeznaczony jest do zasilania zimn wod: 5-40C.
Automatyczne pukanie moduw membranowych.
Pobr mocy urzdzenia poniej 50W.
Moliwo samodzielnego montau urzdzenia.
Zasilanie: 230V/50Hz.Funkcje monitorujce prac systemu:

Urzdzenie wyposaone jest w automatyk 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadajcym:

kolorowy wywietlacz graficzny z funkcj Touch Panel,
konduktometr dokonujcy pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilajcej, po odwrconej osmozie i ultraczystej w jednostkach uS/cm lub MOhm,
moliwo odczytu wartoci skompensowanych i nieskompensowanych temperaturowo,
zegar wywietlajcy dat oraz godzin,
informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
informacja o stopniu retencji moduu membranowego (stopniu zatrzymania),
poziom napenienia zbiornika,
moliwo dozowania wody,
alarm informujcy o wymianie filtra mechanicznego i wglowego,
alarm informujcy o wymianie moduu jonowymiennego,
alarm informujcy o wymianie promiennika lampy UV,
alarm informujcy o wymianie kapsuy mikrofiltracyjnej,
alarm informujcy o wymianie moduu ultrafiltracyjnego,
graficzna i dwikowa sygnalizacja alarmowa,
podgld terminw serwisowych,
wbudowane zcze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniajce moliwo indywidualnego dostosowania czstotliwoci serwisw i poziomw alarmw, wbudowane zcze USB do komunikacji z komputerem zapewniajce moliwo indywidualnego dostosowania czstotliwoci serwisw i poziomw alarmw.

Oprogramowanie, software.
Manometr cinienia wody zasilajcej.


Funkcje zabezpieczajce prac systemu:

Przerwanie pracy pompy przy:

niskim cinieniu wody zasilajcej (brak wody zasilajcej) - czujnik niskiego cinienia,
penym zbiorniku ? czujnik wysokiego cinienia.

Termiczne zabezpieczenie pracy moduu RO, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilajcej poniej 4C lub powyej 40C.
Moliwo przerwania pracy systemu przy pojawieniu si jakiegokolwiek alarmu.
Moliwo autostartu systemu.
Podgld komunikatw/alarmw monitorujcych.Parametry wody zasilajcej:

Przewodno < 1200 mS/cm

Cinienie > 0,35 MPa

Temperatura: 5-40 C

Twardo < 250 mg CaCO3/dm3

elazo < 0,2 mg/dm3Przycza w miejscu instalacji:

przycze zimnej wody wodocigowej 1/2" lub 3/4"
gniazdko 230V
odpyw do kanalizacjiOkres gwarancji: 12 miesicy

Cena: Zӯ ZAPYTANIE OFERTOWE (e-mail: laboratoryjny@adverti.pl
lub fax 42 633-81-63) - Prosimy o podanie danych adresowych firmy, osoby kontaktowej, numer telefonu i sprzt ktrym s Pastwo zainteresowani. Postaramy si zaproponowa Pastwu najkorzystniejsze warunki zakupu.
POLECAMY

sprzt laboratoryjny

Bld po-czenia z baz danych.x